Afdeling havo – vwo

Dhr. J.C. Schalkwijk
Teamleider onderbouw

Mevr. drs. M.E. Roose
Teamleider bovenbouw

Mevr. drs. C. Dupont
Ondersteuningscoördinator

Mevr. C. Honkoop
Counseler

Dhr. K. Ebert
Interne vertrouwenspersoon

Mevr. I. de Laat
Externe vertrouwenspersoon

Mevr. S.A. van Drongelen-de Leeuwen
Absentencontroleur

Mevr. drs. M.A Willems
Decaan

Dhr. M.J. Bronner
Topsportcoördinator