Natuur en Gezondheid (Profiel NG)

Dit profiel is gericht op onderwerpen als gezondheid, chemie, milieu, water, planten en dieren.

Als je belangstelling hebt voor een van bovenstaande onderwerpen, is dit jouw profiel! Daarnaast ben je behoorlijk goed in exacte vakken, wil je graag weten hoe dingen ontstaan en werken en vind je het leuk om met mensen te werken en ze te helpen. De vakken scheikunde, biologie en wiskunde zijn verplicht in dit profiel.

Mogelijke vervolgstudies op
HBO- of WO-niveau zijn:
  • Maatschappelijk Werk
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
  • Journalistiek
  • Communicatie
  • Grafische vormgeving
  • Toerisme
  • Psychologie
  • Sociologie
  • Rechten