VR-game ReAction

De aftrap van de VR-game ReAction was bij ons op school. Klas M2A heeft de game voor het eerst ervaren. Lees hieronder het persbericht.

Buurtteams Vlissingen is in de Week van de Veiligheid met de VR-game ‘ReAction’ gestart.

Vanaf dat moment kunnen kinderen en jongeren vanaf groep 8 van verschillende basis- en middelbare scholen in de gemeente Vlissingen de VR-game spelen. De VRgame wordt onder begeleiding van buurtteammedewerkers gespeeld. ReAction is een educatief programma dat jongeren helpt bij het ontwikkelen van weerbaarheid, het
begrijpen van de impact van social media, het aanleren van sociale vaardigheden en
het maken van eigen keuzes.

ReAction is een levensechte VR-game om kinderen en jongeren bewust te maken van de
gevolgen van bepaalde acties. Het doel van de VR-game is het verminderen van
(steek)wapens en het bevorderen van zelfbewustzijn en weerbaarheid. De VR-ervaring
plaatst spelers in verschillende scenario’s waarin ze keuzes moeten maken die het verloop
van het spel beïnvloeden. ReAction richt zich niet alleen op (steek)geweld, maar ook op
thema’s als sexting, sociale media, sociale vaardigheden en het maken van onafhankelijke
keuzes tijdens groepsdruk.

Educatief programma
De aftrap van de VR-game vindt plaats op het Scheldemond College. De
buurtteammedewerkers spelen op dinsdag 10 oktober 2023 samen met klas M2A van het
Scheldemond College de zogenaamde VR-game. Ludo Heesters, locatiedirecteur
Scheldemond College: ‘het preventief werken is een mooie manier om de jeugd bewuster te
maken van het eigen gedrag en invloed op hun omgeving. Tevens leren zij op deze manier
beter om te gaan met de uitdagingen die voorbijkomen. We zijn ons terdege bewust van de
uitdagingen waar onze leerlingen tegenwoordig mee te maken krijgen. Het is van belang dat
we vanuit school hen zo goed mogelijk begeleiden en helpen. Een educatief programma
zoals de VR-game ReAction is een mooi voorbeeld van preventief werken in combinatie met
de onlinewereld waar de leerlingen enorm bekend mee zijn’.

De juiste keuze leren maken
Burgemeester Bas van den Tillaar is blij met de uitrol van de VR-game: “Tijdens het spelen
van deze innovatieve game worden jongeren geconfronteerd met steekwapen-gerelateerde
situaties die helaas ook in de praktijk voorkomen in Nederland, zo ook in onze gemeente.
Deze tool biedt jongeren de mogelijkheid om op een interactieve en eigentijdse wijze in de
online omgeving te leren de juiste keuzes te maken in dergelijke situaties. Het is de
bedoeling dat spelers ondervinden dat er altijd ruimte is om hulp te vragen.”
De gemeente Vlissingen werkt nauw samen met onder meer de politie en Buurtteams
Vlissingen aan de aanpak van risicojeugd en het terugdringen van jeugdoverlast en –
criminaliteit. Het interventieteam van Buurtteams Vlissingen is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de lokale preventie-aanpak jongeren.