Aansluiting van primair naar voortgezet onderwijs verbeteren

Leerlingen uit groep 8 hebben zich ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs. Een enorme overstap; van de vertrouwde basisschool naar een grote middelbare school. Je krijgt les in verschillende lokalen, van verschillende docenten, ontmoet nieuwe vrienden en dan worden breuken ook nog anders uitgelegd dan je gewend bent van je juf of meester in groep 8. Stichting Archipel Scholen en  Scheldemond College zijn daarom in 2022 de samenwerking aangegaan om de aansluiting tussen het primair en voortgezet onderwijs nog verder te verbeteren voor onze leerlingen én docenten. We kunnen concluderen dat eerste succesvolle stappen zijn gezet.

De samenwerking richt zich op een inhoudelijke afstemming van het reken- en wiskundeonderwijs, taalonderwijs en burgerschap. Zo is op basis van eerdere lesbezoeken en uitwisseling voor de afdeling havo/vwo op het Scheldemond College gekozen voor een nieuwe lesmethode voor Nederlands die beter aansluit bij de basisscholen.

Dinsdag 19 maart hebben groep 8-leerkrachten en directeuren van Archipel Scholen lessen op het Scheldemond College bijgewoond en na afloop geëvalueerd. We zien kansen om de aansluiting nog verder te verbeteren als het gaat om gebruikte werkvormen, instructiemodellen en vaardigheden die leerlingen nodig hebben op de middelbare school.

Op de scholen van Archipel  gaan ze nog beter kijken naar de afstemming van de doorgaande lijnen in leerstof en uitleg van bepaalde instructies. In de vorm van professionele leergemeenschappen zullen we deze aandachtspunten gezamenlijk verder oppakken. Op weg naar een optimale overstap voor elke leerling!