September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
18 september
Ardennenkamp sportklas H2 en V2 v.a. maandag 18 september 2017
18 september
Projectdag leren Ondernemen H2 en V2 (niet sportklassers)
19 september
Ardennenkamp sportklas H2 en V2 v.a. 19 september
19 september
Projectdag Leren Ondernemen H2 en V2 (niet sportklassers)
19 september
Kennismakingsgesprekken Ouders en mentoren klas VMBO 1 en M@VO 1 inloop 19.15 uur
19 september
Kennismakingsavond ouders en mentoren VMBO 2, M@VO 2 t/m 4 inloop 19.15 uur
20 september
Terugkomst Ardennenkamp sportklas H2 en V2 tussen 16.30 en 17.00 uur terug
20 september
Projectdag Leren Ondernemen H2 en V2 (niet sportklassers)
20 september
Kennismakingsavond ouders en mentoren VMBO 3 en 4, inloop 19.15 uur Gebouw Wielingen
21 september
Kennismakingsavond mentoren/ouders H5 en V6 19.30 uur
21 september
Interactie concert The Battle in de aula Gebouw Sardijn
25 september
Theatervoorstelling klas 1 VMBO/MAVO "Welkom in de Brugklas" 12.35 uur (onder voorbehoud)
26 september
Theatervoorstelling klas 1 VMBO/MAVO "Welkom in de Brugklas" 12.35 uur (onder voorbehoud)
27 september
Excursie Kalootstrand (fossielen) H3 13.30 - 15.15 uur
29 september
Excursie Bi/Sk klas HAVO 5 en VWO 6 de hele dag Sardijn
5 oktober
Profielwerkstuk avond H5 en V6 om 19.30 uur
16 oktober
Herfstvakantie van 16 oktober t/m 20 oktober
24 oktober
Stralingspracticum voor de klassen H5 en V6
31 oktober
Facultatieve lesdag H5 en V6 volgens rooster
1 november
Eerste dag SE week 1 volgens rooster Gebouw Sardijn
6 november
SE week 4 M@VO 4 hele week
7 november
Laatste dag SE week 1 volgens rooster gebouw Sardijn
9 november
Voetbalclinic klas 1 hele dag (Sardijn)
9 november
Clinic hockey/bootcamp/tumbling klas 2 Sardijn hele dag
9 november
Highschool dag (incl. presentaties voor ouders) hele dag
10 november
Schooldisco voor 1e en 2e klassen van 20:00 - 23:00 uur aula gebouw Sardijn
13 november
Start Highschool lessen periode 2 (Sardijn) volgens rooster
14 november
Ouderevent M@VO 3 groep 1 v.a. 19.00 uur (JEL/TAX)
14 november
Ouderevent M@VO 3 groep 2 v.a. 19.00 uur (BLO/BPA)
14 november
Voorlichtingsavond MBO examenkandidaten VMBO/MAVO
15 november
Clinic sportklasleerlingen H3 en V3 (Aangepaste sporten en fitness) hele dag
15 november
Herkansingsformulier inleveren voor 12.00 uur M@VO 4
15 november
Ouderevent M@VO 3 groep 3 v.a. 19.00 uur (LRA/MLN)
15 november
Voorlichtingsavond MBO examenkandidaten VMBO/MAVO
22 november
Excursie Tweede Kamer voor V4 hele dag
24 november
Excursie Tweede Kamer hele dag voor Klas H4
27 november
Roostervrije dag t.b.v. 1e rapportvergaderingen gebouw Sardijn
30 november
Theatervoorstelling voor H5
30 november
Herkansingsformulier inleveren (voor 12.00 uur) M@VO 3
1 december
Theatervoorstelling V5 en V6
1 december
Kleinkeuzevakdag CIOS H3/V3 hele dag
1 december
Scuba-diving klas 4 BSM (Sardijn)
7 december
Theatervoorstelling VMBO/MAVO 4
7 december
Herkansing M@VO 3 periode 1
8 december
Theatervoorstelling VMBO/MAVO 4
13 december
Ouderavond klas 1 Gebouw Sardijn n.a.v. 1e rapport voor ouders en docenten om 18.00 uur
14 december
Ouderavond Sardijn klas 2 t/m 6 n.a.v. 1e rapport (ouders en docenten)
14 december
Open Podium Dansklas vanaf 19:00 uur aula gebouw Sardijn
18 december
Sportdag basketbal locatie Wielingen klas 1 van 12.30 - 15.00 uur
18 december
Sportdag basketbal locatie Wielingen klas 2 van 9.00 - 12.00 uur
21 december
Flesj Christmas Party voor Sardijn en Wielingen (locatie nog niet bekend)
21 december
Basketbaltoernooi voor HK1, HV1 en V1 volgens roosters
22 december
Kerstactiviteiten Wielingen
22 december
Jaarafsluiting leerlingen klas 1 t/m 6 mentoren en docenten om 9.00 uur Sardijn
25 december
Kerstvakantie van 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018
8 januari
De eerste twee uur lesvrij voor alle leerlingen
11 januari
Futsal toernooi onderbouw Sardijn van 12.05 - 17.00 uur
15 januari
SE Week 5 M@VO 4 van 15 januari t/m 19 januari
17 januari
Interactief concert The Battle voor ll. Sardijn 1e jaars en deel 2e jaars van 11.15 12.15 uur en 3e jaars en deel 2e jaars van 13.25 tot 14.30 uur
18 januari
Futsal toernooi Gebouw Sardijn bovenbouw van 13.00 tot 17.00 uur
18 januari
Voorlichting voor ouders en leerlingen groep 8 basisschool aanvang 19.30 uur Gebouw Sardijn
22 januari
Sportieve eindactiviteiten voor leerlingen H5/V6 vanaf 12:00 uur
24 januari
Voorlichting voor ouders en leerlingen groep 8 basisschool aanvang 19.30 uur Gebouw Sardijn
24 januari
Eerste dag SE week II Gebouw Sardijn volgens rooster
24 januari
Herkansingsformulier inleveren voor 12.00 uur M@VO 4
25 januari
Highschool avond kleine musical (en presentaties overige Highschoolprogramma's Gebouw Sardijn tijd 19.00 uur
25 januari
Zelfverdedigingsdag klas 2 Sardijn de hele dag
25 januari
Snowboard/klimmen klas 1 Sardijn de hele dag
25 januari
Highschool dag Sardijn (hele dag)
25 januari
Scholieren manifestatie HZ voor leerlingen H3 en V3 13:00 - 15:30 uur
29 januari
Start Highschool lessen periode 3 volgens rooster
30 januari
Laatste dag SE Week II volgens rooster
1 Februari
Project 2 klas 3 Workshopochtend Gebouw Wielingen
5 Februari
Open huis Gebouw Wielingen v.a. 18.30 uur
6 Februari
Open huis Gebouw Sardijn v.a.18.30 uur
8 Februari
Excursie Brussel voor leerlingen H4, V4 en V5 (met frans in het pakket) de hele dag
12 Februari
Uitvoering meesterproef klas 4 (volgens rooster) van 12 februari t/m 16 februari Gebouw Wielingen
13 Februari
Multi sporttoernooi volleybal H3, H4 en V3, V4 en V5 de hele dag
15 Februari
Excursie sloegebied leerlingen V4/V5 met AK vanaf 6e lesuur
19 Februari
Voorjaarsvakantie van 19 februari t/m 23 februari
28 Februari
Thema avond Ouderraad Lezing Vrij(be)wijs door Marina van der Wal aanvang 19.30 uur
1 maart
Presentaties Romereis V4 en V5, 5e uur
5 maart
SE Week 1 M@VO 3 van 5 t/m 9 maart
8 maart
Excursie Lille voor de leerlingen van H3 en V3 (hele dag)
8 maart
Presentaties Romereis V4 en V5 het 5e en 8e uur
14 maart
Herkansingsformulier inleveren voor 12.00 uur M@VO 3
15 maart
Herkansing SE Week 1 M@VO 3
15 maart
Kangoeroe wiskundewedstrijden de hele dag beide Gebouwen
16 maart
Vertrek Skireis 7.00 uur Gebouw Sardijn
19 maart
Strookjes ouderavond inleveren bij de Receptie
22 maart
SE Week 6 M@VO 4 van 22 maart t/m 28 maart
22 maart
Presentaties Romereis V4 en V5 het 8e en 9e uur
24 maart
Terugkomst Ski reis Sardijn 9.00 uur
26 maart
Roostervrije dag t.b.v. 2e rapportvergaderingen en adviezen Gebouw Sardijn
27 maart
Eerste dag SE Week III volgens rooster Sardijn
27 maart
Voorlichtingsavond Romereis Sardijn aanvang 19.30 uur
28 maart
Profielkeuzevoorlichting 2 "Sardijn"
30 maart
Schoolvrije dag i.v.m. Goede Vrijdag
2 april
Schoolvrije dag i.v.m. 2e Paasdag
4 april
Laatste dag SE Week III volgens rooster Sardijn
4 april
Herkansingsformulier inleveren voor 12.00 uur M@VO 4
5 april
Herkansing SE Week 6 voor M@VO 4
5 april
Rugby/handbalclinic klas 1 Sardijn de hele dag
5 april
Golf/bowling klas 2 Sardijn de hele dag
5 april
Highschool dag (incl. presentaties voor ouders) de hele dag Sardijn
5 april
Presentaties Romereis voor V4 en V5 het 5e uur
9 april
Eerste dag herkansingsweek schoolexamens Sardijn de hele dag
9 april
Start Highschool lessen periode 4 volgens rooster
11 april
Ouderavond klas 1 n.a.v. het tweede rapport gebouw Sardijn v.a. 18.00 uur
12 april
Oueravond klas 2 t/m 6 n.a.v. het tweede rapport v.a. 18.00 uur Gebouw Sardijn
13 april
Laatste dag herkansingsweek schoolexamens Gebouw Sardijn volgens rooster
16 april
Vertrek Rome reis Gebouw Sardijn (tijdstip volgt)
16 april
Vertek Engeland reis Gebouw Sardijn (tijdstip volgt)
16 april
Lesdag voor H5 en V6 volgens rooster
17 april
Lesdag voor H5 en V6 volgens rooster
18 april
Lesdag voor H5 en V6 volgens rooster
20 april
Excursie M@VO 2 Geschiedenis/aardrijkskunde de hele dag
20 april
Terugkomst Rome reis Sardijn (tijdstip volgt)
20 april
Terugkomst Engeland reis Sardijn (tijdstipt volgt)
23 april
Meivakantie van 23 april t/m 4 mei
4 mei
Laatste dag van de meivakantie
10 mei
Schoolvrije dag Hemelvaartsweekend
11 mei
Schoolvrije dag Hemelvaartsweekend
14 mei
Start centraal examen eerste tijdvak t/m 29 mei
14 mei
Examen Nederlands GL/TL Gebouw Wielingen maandag 13.30 - 15.30 uur
14 mei
Clinic korfbal/karten voor HV en XLO 3e klassen (hele dag)
15 mei
Examen Wiskunde GL/TL Gebouw Wielingen 13.30 - 15.30 uur
16 mei
Examen Geschiedenis Gl/TL Gebouw Wielingen 9.00 - 11.00 uur
16 mei
Examen Engels GL/TL Gebouw Wielingen 13.30 - 15.30 uur
17 mei
Examen Duits GL/TL Gebouw Wielingen 9.00 - 11.00 uur
17 mei
Examen Biologie GL/TL Gebouw Wielingen 13.30 - 15.30 uur
18 mei
Examen Aardrijkskunde Gebouw Wielingen 9.00 - 11.00 uur
18 mei
Examen Nask 2 GL/TL Gebouw Wielingen 13.30 - 15.30 uur
21 mei
Schoolvrije dag Tweede Pinksterdag
22 mei
Excursie Maritiem en Historisch Museum Rotterdam HK1A, HV1A, HV1B en HV1C
23 mei
Examen Economie GL/TL Gebouw Wielingen 13.30 - 15.30 uur
24 mei
Examen Nask 1 GL/TL Gebouw Wielingen 13.30 - 15.30 uur
24 mei
Excursie Maritiem en Historisch Museum Rotterdam V1A en V1B
28 mei
Hele dag Sportklas voor klas 2 Sardijn
1 Juni
Waterskiën klas 4 BSM H/V de hele dag
1 Juni
Karting/Jeu de boules voor de klassen H3 en V3 de hele dag
1 Juni
Atletiek/softbal/zeskampspelen voor klas 2 Sardijn de hele dag
4 Juni
SE Week 2 voor M@VO 3 van 4 juni t/m 11 juni
8 Juni
Landelijke finale Futsal de hele dag
8 Juni
Actie en evenementendag Highschool Mind Your Own Business Sardijn de hele dag
13 Juni
Kennismakingsmiddag leerlingen groep 8 Basisscholen
13 Juni
Ontvangst nieuwe brugklassers 13.30 uur gebouw Sardijn
14 Juni
Excursie voor sportklas 3 naar de "De Schotsman"
14 Juni
Highschoolavond kleine musical (en presentaties overige Highschoolprogramma's Gebouw Sardijn 19.00 uur
14 Juni
Racketsportdag klas 1 Sardijn de hele dag
14 Juni
Beachdag/strandsporten klas 2 Sardijn de hele dag
14 Juni
Highschooldag (incl. presentaties voor de ouders) Gebouw Sardijn de hele dag
15 Juni
Herkansingsformulier 2e tijdvak klas uiterlijk 12.00 uur inleveren bij mevrouw Stadhouders Gebouw Wielingen
15 Juni
Herkansingsformulier inleveren voor 12.00 uur M@VO 3 Gebouw Wielingen
18 Juni
Start Centraal Examen 2e tijdvak t/m 21 juni Gebouw Sardijn
18 Juni
Herkansing SE Week 2 voor M@VO 3
18 Juni
Eerste dag SE Week IV (alleen voor H4 en V5) volgens rooster
19 Juni
Vakoverstijgende Excursie Rammekens HK1, HV1 en V1 de hele dag (onder voorbehoud)
20 Juni
Eerste dag repetitieweek klas 3 Sardijn volgens rooster
20 Juni
Laatste lesdag volgens rooster voor de klassen HK1, HV1, V1, H2 en V2
21 Juni
Eerste dag repetitieweek klas 1 en 2 volgens rooster Sardijn
22 Juni
Laatste dag SE Week IV voor de klassen H4 en V5 volgens rooster
25 Juni
Eerste dag profielwerkstuk week voor de klassen H4 en V5 de hele dag
26 Juni
Laatste lesdag voor de klassen 1 t/m 3 Gebouw Wielingen
26 Juni
Laatste dag repetitieweek klas 1 t/m 3 volgens rooster Sardijn
29 Juni
Mentordag alle klassen Sardijn m.u.v. H4 en V4
29 Juni
Laatste dag profielwerkstuk H4 en V5 hele dag
29 Juni
Mentordag voor de klassen 1, 2 en 3 Wielingen de hele dag
2 juli
Roostervrije dag voor beide locaties
2 juli
Eerste dag Zomerschool (onder voorbehoud) hele dag
3 juli
Roostervrije dag voor beide locaties
3 juli
Diploma uitreiking VWO aanvang 19.00 uur
4 juli
Diploma uitreiking BK en M@VO gebouw Wielingen om 19.00 uur
4 juli
Roostervrije dag voor beide locaties
4 juli
Diploma uitreiking HAVO aanvang 19.00 uur
5 juli
Uitreiking rapporten door mentoren om 10.00 uur gebouw Sardijn
5 juli
Rapportuitreiking leerlingen gebouw Wielingen om 10.00 uur
5 juli
Roostervrije dag voor beide locaties
9 juli
Zomervakantie van 9 juli t/m 17 augustus
13 juli
Laatste dag Zomerschool (onder voorbehoud)