Agenda

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
22 juli
Roostervrije dag
23 juli
Roostervrije dag
23 juli
Rapportuitreiking 10.00 uur Sardijn
26 juli
Start Zomervakantie t/m vrijdag 3 september 2021
7 september
Ontvangst leerlingen HK1/HV1 en V1 in aula Sardijn
7 september
Ontvangst leerlingen H2 En V2 door mentor in lokalen Sardijn
7 september
Ontvangst leerlingen H3/V3/H4/V4/H5/V5 en V6 door mentor in lokalen Sardijn
7 september
Start introductieweek leerlingen gebouw Wielingen
8 september
Introductieweek leerlingen gebouw Wielingen
8 september
Activiteitendag leerlingen klas 1 t/m 6
9 september
Introductieweek leerlingen gebouw Wielingen
9 september
Activiteitendag leerlingen klas 1en 2 gebouw Sardijn
10 september
Les volgens rooster voor alle leerlingen
13 september
Start Highschoollessen periode 1
13 september
Film by the Sea leerlingen H3 en V3 aanvang 09:00 uur
14 september
Film by the Sea leerlingen H4,V4 en V5 aanvang 08:45 uur
14 september
Film by the Sea leerlingen B1,M1,HK1, HV1 en V1 aanvang 13:00 uur
14 september
Film by the Sea leerlingen B4 en M4 aanvang 13:00 uur
15 september
Film by the Sea leerlingen B2,M2, H2 en V2 aanvang 13:00 uur
16 september
Film by the Sea leerlingen B3 en M3 aanvang 11:00 uur
16 september
Verkort lesrooster t.b.v. ontwikkeltijd docenten
20 september
Kennismaking ouders leerlingen klas 1 en 2 Wielingen
21 september
Kennismaking ouders leerlingen klas 3 en 4 Wielingen
22 september
Kennismaking mentoren-ouders leerlingen H3, V3, H4, V4 en V5 aanvang 19:30 uur
27 september
Eerste dag CITO-0 metingen B1,M1,HK1,HV1,V1
27 september
Schoolfotograaf volgens rooster
28 september
Kennismaking mentoren-ouders leerlingen HK1, HV1,V1,H2 en V2 aanvang 19:30 uur
28 september
Schoolfotograaf volgens rooster
30 september
Verkort lesrooster t.b.v. ontwikkeltijd docenten
1 oktober
Laatste dag Cito-0 metingen
1 oktober
Laatste dag Cito-0 metingen
4 oktober
Schoolfotograaf volgens rooster
7 oktober
Kennismaking mentoren-ouders leerlingen H5, V6 aanvang 19:30 uur
7 oktober
Informatieavond voor de klassen H5 en V6
14 oktober
Dansvoorstelling Tinten klas 4 CKV HAVO/VWO
14 oktober
Verkort lesrooster t.b.v. ontwikkeltijd docenten
18 oktober
Workshops Little Victorians H2 en V2
19 oktober
Dagexcursie Slag om de Schelde VBMO B klas 1 t/m 4
19 oktober
Projectdag VMBO klas 1 t/m 4
19 oktober
dagexcursie Slag om de Schelde VMBO B klas 1 t/m 4
21 oktober
Presentatieavond profielwerkstukken H5/V6 locatie Sardijn
25 oktober
Eerste dag schoolvrije week: Herfstvakantie
29 oktober
Laatste dag schoolvrije week: Herfstvakantie
1 november
lesvrije dag t.b.v. ontwikkeltijd Docenten Wielingen en Sardijn
3 november
SE week 1 klas 4 periode 4 Wielingen t/m dinsdag 9/11
4 november
Verkort lesrooster t.b.v. ontwikkeltijd docenten
9 november
Facultatieve lesdag vanaf 13:00 uur Klas H3/ V3/H4/V4/H5/V5/V6
9 november
Voorlichtingsavond MBO voor examenleerlingen
10 november
SE week 1 voor H5 en V6 tot en met 16/11
10 november
Praktijkdag inhalen/herkansen Wielingen
10 november
Voorlichtingsavond MBO voor examenleerlingen
10 november
Toetsweek klas H3,V3,H4,V4 en V5( onder voorbehoud)
15 november
Week van de belronde onderbouw Wielingen
18 november
Highschooldag
18 november
Verkort lesrooster t.b.v. ontwikkeltijd docenten
19 november
SBVM online klas H4 en V4
22 november
Herkansingsformulier klas 4 inleveren voor 12:00 uur Wielingen
22 november
Start Highschoollessen periode 2
23 november
HZ Experience op HZ voor leerlingen H5
24 november
HZ Experience op HZ voor leerlingen H5
25 november
Herkansing klas 4 periode 4 Wielingen 1e en 2e uur
29 november
Studiekeuzegesprekken decaan H5 en V6 eerste ronde t/m 10/12
29 november
Week van de belronde bovenbouw Wielingen
29 november
Workshop In Love with Shakespeare
2 december
Verkort lesrooster t.b.v. ontwikkeltijd docenten
13 december
SE week 2 klas 4 periode 5 Wielingen t/m 17/12
16 december
Verkort lesrooster t.b.v. ontwikkeltijd docenten
16 december
Studiemiddag Wielingen en Sardijn
16 december
Workshop decaan 'Studiesucces en tussenjaar' voor ouders en leerlingen bovenbouw HAVO/VWO
20 december
Praktijkdag inhalen/herkansen Wielingen
21 december
Inleveren herkansingsformulier klas 4 periode 5 voor 12:00 uur Wielingen
23 december
Herkansing klas 4 periode 5 Wielingen 1e en 2e uur
23 december
Herkansing klas 3 periode 1 Wielingen 1e
23 december
Basketbaltoernooi HK1,HV1,V1 ( onder voorbehoud)
24 december
Jaarafsluiting leerlingen klas 1 t/m 6, mentoren en docenten 09:00 - 11:00
27 december
Eerste dag schoolvrije week: Kerstvakantie
7 januari
Laatste dag schoolvrije week: Kerstvakantie
10 januari
lesvrije dag t.b.v. ontwikkeltijd Docenten Wielingen en Sardijn
13 januari
Verkort lesrooster t.b.v. ontwikkeltijd docenten
15 januari
Deadline voor aanmelden Fixus-studies HBO en WO
18 januari
Lesvrije dag t.b.v. tussentijds rapportbesprekingen Sardijn en Wielingen
24 januari
Oudermiddag en avond klas 1 t/m 4 Wielingen v.a. 15.00 uur
25 januari
Facultatieve lesdag v.a. 13.00 uur klas HV3 en hoger
25 januari
Oudermiddag en avond klas 1 Sardijn v.a. 16.00 uur
26 januari
Toets week klas H3, V3, H4, V4 en V5 (onder voorbehoud)
26 januari
SE Week 2 voor H5 en V6 t/m 1-02-22
27 januari
Voorlichtingsavond groep 8 leerlingen en ouders. Aanvang 19.00 uur
27 januari
Verkort lesrooster t.b.v. ontwikkeltijd docenten
27 januari
Cursus Formatief Evalueren HAVO/VWO van 11.00 tot 14.00 uur
31 januari
Cito klas 2 Wielingen t/m vrijdag 4-02-22
2 Februari
Voorlichtingsavond groep 8 leerlingen en ouders Aanvang 19.00 uur
2 Februari
Profielkeuze voorlichtingsavond 2 Sardijn voor ouders en leerlingen Aanvang 19.00 uur
3 Februari
Highschooldag 2 en avond
7 Februari
Open Huis Wielingen v.a. 18.30 uur
7 Februari
Start Highschool lessen periode 3
7 Februari
Profielkeuze gesprekken decaan H3 en V3 t/m vrijdag 18-02-22
8 Februari
Open Huis Sardijn v.a. 18.30 uur
10 Februari
Voorlichting HV 3 en HV 4
24 Februari
Studiekeuzemiddag 13.30 - 16.45 uur voor SMC en NEH H4 en VWO 5 locatie Sardijn