Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
18 Februari
SE week periode 2 M@VO 3 t/m 22-02-2019
18 Februari
Open huis Gebouw Wielingen
19 Februari
Open huis Gebouw Sardijn
21 Februari
Doedag Scalda voor klas B2 en M2
21 Februari
Voorronde Streetball v.a. 15.15 uur
22 Februari
Zeeuwse Klassieke Talendag voor klas V5 hele dag in Goes (Ponteslyceum)
26 Februari
Voorlichtingsavond VakHavo
26 Februari
Bezoek Scalda VeVa opleidingen
27 Februari
Voorlichting Londenreis Gebouw Wielingen 19.00 uur (inloop 18.45 uur)
28 Februari
Herkansingsformulier M@VO3 periode 2 inleveren voor 12.00 uur
28 Februari
Excursie Lille H3 en V3
1 maart
Regiofinale Futsal voor deelnemende leerlingen Sardijn en Wielingen
4 maart
Eerste dag schoolvrije week Voorjaarsvakantie
8 maart
Laatste dag schoolvrije week Voorjaarsvakantie
11 maart
Rekentoets 2e afname t/m 15-03-2019
11 maart
Tweede periode rekenexamens 2F, 2A en 2 ER t/m 17-03-2019
11 maart
SE Week periode 6 M@VO 4 t/m 15-03-2019
12 maart
Informatieavond VakHAVO klas 2 in Gebouw Wielingen aanvang 19.30 uur
13 maart
Volleybal&Multisport toernooi Klas 3 t/m 5 Havo/Vwo 08.30 - 15.15 uur
14 maart
Herkansing M@VO 3 periode 2
15 maart
Vertrek Ski reis Sardijn 7.00 uur
18 maart
Lesvrije dag Gebouw Wielingen i.v.m. rapportvergaderingen
20 maart
Herkansingsformulier M@VO 4 periode 6 inleveren
21 maart
Wereldwijde Kangoeroe wedstrijd (voor deelnemende ll W/S (hele dag)
21 maart
Herkansing M@VO 4 periode 6
23 maart
Terugkomst Ski reis Sardijn 9.00 uur
25 maart
Lesvrije dag Gebouw Sardijn i.v.m. rapportvergaderingen
25 maart
Reisweek Gebouw Wielingen de klassen 3 en 4. Van 25 t/m 29 maart 2019
25 maart
Regiofinale streetball en floorball klas 1 en 2 W/S
26 maart
Facultatieve lesdag H5 en V6 (hele dag)
27 maart
SE Week 3 voor H5 en V6 t/m 2-4-2019
28 maart
Highschool dag (incl. presentaties voor ouders)
28 maart
Profielkeuzeavond H3 en V3, 19.30 uuur
28 maart
Racketsportdag XLO 1 en JC Sport 1/2 Wielingen
28 maart
CIOS (archery tag etc) XLO 2 Wielingen
1 april
Start Highschool lessen periode 4 (volgens rooster)
2 april
Informatieavond vakkenpakket voor @VMBO2 en M@vo 2 inloop 19:15 uur start 19:30 uur
3 april
Lesdag H5 en V6 (volgens rooster)
3 april
oudergesprekken n.a.v. 2 e rapport klas 1 t/m 3 @vmbo/m@vo
4 april
CSPE voor BBL/KBL/GL t/m 11-04-2019
4 april
Lesdag H5 en V6 (volgens rooster)
5 april
Lesdag H5 en V6 (volgens rooster)
8 april
Eerste dag herkansingsweek schoolexamens
9 april
Ouderavond klas 1 Gebouw Sardijn n.a.v. 2e rapport v.a. 16.00 uur
10 april
Ouderavond klas 2 t/m 6 n.a.v. 2e rapport v.a. 16.00 uur
12 april
CSE voor BBL-KBL t/m 18-04-2019
12 april
Laatste dag herkansingsweek schoolexamens (volgens rooster)
15 april
Lesdag H5 en V6 (volgens rooster)
16 april
Lesdag H5 en V6 (volgens rooster)
17 april
Lesdag H5 en V6 (volgens rooster)
18 april
BBQ voor de eindexamenkandidaten Gebouw Sardijn 15.00 uur
18 april
Excursie Amsterdam leerlingen V4/V5 met Latijn in pakket
18 april
HV 4 CKV en Maatschappijleer activiteiten HZ
18 april
Klassen M4C, M4D en M4E naar Walibi van 8.30 - 19.00 uur
19 april
Schoolvrije dag Goede Vrijdag en start Meivakantie
22 april
Eerste dag en schoolvrije weken Meivakantie
3 mei
Laatste dag schoolvrije weken Meivakantie
6 mei
H5 en V6 facultatieve lessen t/m 8 mei
9 mei
Start CSE Gebouw Wielingen t/m 20-05-2019
9 mei
Start CE HAVO en VWO tijdvak 1 t/m 23-05-2019
9 mei
Sportstimuleringsproject Baskensburg Geselecteerde ll leerjaar 1 en 2 van 12.00 tot 17.30 uur
14 mei
Thema Diner voor de ouders/verzorgers van leerlingen B3 17.00-19.00 uur
21 mei
Excursie naar Rotterdam klassen HK1A, HV1A, HV1B en HV1C
21 mei
Cultuurdag HV2 A, HV2B en HV2C
22 mei
Beroepen SpeedDate voor klas B3a en B3b, 13.00 uur
23 mei
Excursie naar Rotterdam, de klassen V1A en V1B
23 mei
Cultuurdag V2A en V2B
27 mei
Rekentoets 3e afname t/m 7-6-2019
27 mei
Derde periode rekenexamens 2F, 2A en 2ER t/m 9-6-2019
27 mei
Eerste dag CITO 1, CITO 2 en CITO 3 metingen
27 mei
Excursie Sterrenwacht klassen M1A en M1B van het 1e t/m het 6e uur
28 mei
Tweede dag CITO 1, CITO 2 en CITO 3 metingen
29 mei
Laatste dag CITO 1, CITO 2 en CITO 3 metingen
30 mei
Schoolvrije dag Hemelvaartsweekend
31 mei
Schoolvrije dag Hemelvaartsweekend
3 Juni
Sportdag klas 2 Sardijn (onder voorbehoud)
5 Juni
Korfbal/Karten clinic voor de 3e sportklasleerlingen H/V
6 Juni
Dansklas voorstelling Arsenaaltheater 19.30 uur
7 Juni
Excursie naar Antwerpen voor klas V5
7 Juni
Dansklas voorstelling Arsenaaltheater 19.30 uur
10 Juni
Schoolvrije dag Tweede Pinksterdag
13 Juni
Highschooldag (incl. presentaties voor ouders)
13 Juni
SE Week periode 3 M@VO 3 t/m 19-06-2019
13 Juni
6-kamp XLO 1 en JC Sport 1/2 Wielingen
13 Juni
Atletiek meerkamp XLO 2 Wielingen
14 Juni
Laatste lesdag H4 en V5
17 Juni
Eerste dag SE Week IV (alleen voor V5 en H4) t/m 21-06-2019
17 Juni
Start tweede tijdvak CE (t/m 20-06-2019)
18 Juni
Vakoverstijgende excursie Rammekens HK1, HV1 en V1 (onder voorbehoud)
18 Juni
Laatste lesdag H3 en V4 Sardijn
18 Juni
Show Natuurkunde stikstofpracticum H3/V3 in lokaal 208 van 12.05 uur tot 15.55 uur
19 Juni
Eerste dag repetitieweek H3 en V4 Sardijn (volgens rooster)
19 Juni
Laatste lesdag klas HK1, HV1, V1, H2 en V2 (volgens rooster)
19 Juni
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers 2019-2020, 14.30 uur
20 Juni
Eerste dag repetitieweek klas 1 en 2 Sardijn (volgens rooster)
21 Juni
Laatste dag SE Week IV (alleen voor V5 en H4) volgens rooster
21 Juni
Herkansingsformulier M@VO 3 periode 3 inleveren voor 12:00 uur
21 Juni
Inleveren boeken examenkandidaten tussen 9 - 12 uur
24 Juni
Eerste dag profielwerkstuk week H4 en V5 (hele dag)
24 Juni
Herkansing M@VO 3 periode 3 4e en 5e lesuur
25 Juni
Laatste dag repetitieweek klas 1 t/m 3 Sardijn (volgens rooster)
27 Juni
Lesvrije dag(m.u.v. H4/V4) t.b.v. overgangsvergaderingen
28 Juni
Mentordag voor alle klassen m.u.v. H4/V5 gebouw Sardijn
28 Juni
Laatste dag profielwerkstuk week H4/V5
1 juli
Roostervrije dag t.b.v. afsluitende werkzaamheden docent
1 juli
Eerste dag Zomerschool ( onder voorbehoud)
1 juli
Schoolreis Walibi klas 1 t/m 3 Wielingen
2 juli
Diploma uitreiking B4B, M4A en M4B gebouw Wielingen inloop 18:30 aanvang 19:00
2 juli
Roostervrije dag t.b.v. afsluitende werkzaamheden docent
2 juli
Diploma uitreiking VWO 19.30 uur
3 juli
Diploma uitreiking B4A, M4C, M4D en M4E gebouw Wielingen inloop om 19.00 uur aanvang 19:30 uur
3 juli
Roostervrije dag t.b.v. afsluitende werkzaamheden docent
3 juli
Diploma uitreiking HAVO 19.00 uur
4 juli
Roostervrije dag t.b.v. afsluitende werkzaamheden docent
4 juli
Rapportuitreiking en boeken inleveren voor leerlingen (rooster volgt) gebouw Wielingen
4 juli
Rapportuitreiking en boeken inleveren voor leerlingen (rooster volgt) gebouw Sardijn
5 juli
Roostervrije dag t.b.v. afsluitende werkzaamheden docent
12 juli
Laatste dag Zomerschool ( onder voorbehoud)