Agenda

April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
19 april
CSE BBL/KBL dag 9
19 april
Facultatieve lessen H5/V6 tot en met 23 april
20 april
CSE BBL/KBL dag 10
21 april
CSE BBL/KBL dag 11
22 april
CSE BBL/KBL dag 12
22 april
Adviesvergadering H2/V2 vanaf 14:30 uur
23 april
CSE BBL/KBL dag 13
26 april
Eerste dag schoolvrije weken Meivakantie
7 mei
Laatste dag schoolvrije weken Meivakantie
10 mei
Eerste dag CITO 1, CITO 2 en CITO 3 metingen Sardijn
10 mei
Examentraining GL/TL t/m 12-05
10 mei
Facultatieve lessen H5/V6/ reserve inhaaldag SE's
11 mei
Tweede dag CITO 1, CITO 2 en CITO 3 metingen Sardijn
11 mei
Facultatieve lessen H5/V6/ reserve inhaaldag SE's
12 mei
Laatste dag CITO 1, CITO 2 en CITO 3 metingen Sardijn
12 mei
Laatste lesdag GL/TL
12 mei
Voorlichting en cijfercontrole schoolexamens V6
12 mei
Voorlichting en cijfercontrole schoolexamens H5
13 mei
Schoolvrije dag Hemelvaartsweekend
14 mei
Schoolvrije dag Hemelvaartsweekend
17 mei
Eerste dag CE 1e tijdvak (17 mei t/m 1 juni 2021)
17 mei
CSE Nederlands GL/TL (13.30 - 15.30 uur)
17 mei
's morgens inhaalexamens BBL/KBL i.v.m. ziekte of Quarantaine
17 mei
CSE Nederlands GL/TL 13:30-15:30 uur
17 mei
Eerste dag CE 1e tijdvak H5/V6 (17 mei tot en met 1 juni)
18 mei
CSE Wiskunde Gl/TL (13.30 - 15.30 uur)
18 mei
's morgens inhaalexamens BBL/KBL i.v.m. ziekte of quarantaine
18 mei
CSE Wiskunde GL/TL 13:30 - 15:30 uur
19 mei
CSE Aardrijkskunde GL/T ( 9.00 - 11.00 uur)
19 mei
's middags inhaalexamens BBL/KBL i.v.m. ziekte of quarantaine
19 mei
CSE Aardrijkskunde GL/TL 09:00 - 11:00 uur
20 mei
CSE Nask 1 GL/TL ( 13.30 - 15.30 uur)
20 mei
's morgens inhaalexamens BBL/KBL i.v.m. ziekte of quarantaine
20 mei
CSE Nask 1 GL/TL 13:30 - 15:30 uur
21 mei
CSE Economie GL/TL ( 13.30 - 15.30 uur )
21 mei
's morgens inhaalexamens BBL/KBL i.v.m. ziekte of quarantaine
21 mei
CSE Economie GL/TL 13:30 - 15:30 uur
24 mei
Schoolvrije dag Tweede Pinsterdag
25 mei
CSE Geschiedenis GL/TL ( 9.00 - 11.00 uur )
25 mei
CSE Nask 2 GL/TL ( 13.30 - 15.30 uur )
25 mei
CSE Geschiedenis GL/TL 09:00 - 11:00 uur
25 mei
CSE Nask 2 GL/TL 13:30 - 15:30 uur
26 mei
CSE Duits GL/TL ( 9.00 - 11.00 uur )
26 mei
CSE Biologie GL/TL ( 13.30 - 15.30 uur )
26 mei
CSE Duits GL/TL 09:00 - 11:00 uur
26 mei
CSE Biologie GL/TL 13:30 - 15:30 uur
27 mei
Oudermiddag- en avond mentoren en ouders van de klassen 1 en 2 Sardijn v.a. 14.00 uur
27 mei
CSE Engels GL/TL ( 13.30 - 15.30 uur )
27 mei
CSE Engels GL/TL 13:30 - 15:30 uur
28 mei
Extra herkansing klas 3 KB,GL en TL
1 Juni
Laatste dag CE 1e tijdvak
10 Juni
M3 LO 2/DP Sport leerlingen organiseren basisschoolsportdagen 7.30 - 15.30 uur
10 Juni
Uitslag Examens GL/TL
11 Juni
M3 LO 2/DP Sport leerlingen organiseren basisschoolsportdagen 7.30 - 15.30 uur
11 Juni
Voor 12:00 uur aanmelden tweede tijdvak examens GL/TL
14 Juni
CSE nederlands tijdvak 2 GL/TL 13:30 - 15:30 uur
14 Juni
eerste dag CE tijdvak 2 ( 14 juni tot en met 25 juni)
15 Juni
CSE Wiskunde tijdvak 2 GL/TL 13:30 - 15:30 uur
16 Juni
Uitslag examens BBl/KBL
16 Juni
CSE Aardrijkskunde tijdvak 2 GL/TL 09:00 - 11:00 uur
17 Juni
CSE Nask1 tijdvak 2 GL/TL 13:30 - 15:30 uur
17 Juni
Voor 12:00 uur aanmelden tweede tijdvak examens BBL/KBL
17 Juni
Gastles Zorg voor leerlingen B3 groep 1 12:00- 12:50 uur groep 2 13:00 - 13:50 uur
18 Juni
CSE Economie tijdvak 2 GL/TL 13:30 - 15:30 uur
21 Juni
Start tijdvak 2 CSE/CSPE BB/KB/GL/TL (t/m 23 juni)
21 Juni
CSE Geschiedenis tijdvak 2 GL/TL 09:00 - 11:00 uur
21 Juni
CSE Nask2 tijdvak 2 GL/TL 13:30 - 15:30 uur
21 Juni
CSE BBL/KBL tijdvak 2
22 Juni
CSE Duits tijdvak 2 GL/TL 09:00 - 11:00 uur
22 Juni
CSE Biologie tijdvak 2 GL/TL 13:30 - 15:30 uur
22 Juni
CSE BBL/KBL tijdvak 2
23 Juni
CSE Engels tijdvak 2 GL/TL 13:30 - 15:30 uur
23 Juni
CSE BBL/KBL tijdvak 2
30 Juni
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers aanvang 13:30 uur
1 juli
Start SE Week M3 periode 3 ( t/m 07-07-2021)
1 juli
Highschooldag (incl. Highschoolavond)
1 juli
Highschool sport racketsporten klas 1
1 juli
Highschool sport beachsport klas 2
2 juli
Bekendmaking uitslag examens Tijdvak 2
2 juli
Uitslag examens tijdvak 2 BB/KB/GL/TL
2 juli
Aanmelden examens Wielingen tijdvak 3 voor 15:00 uur
5 juli
Eerste dag SE Week 4 voor HV 4 en V5 t/m 9-07-2021
5 juli
Aanmeldem CE 3e tijdvak voor 12:00 uur
5 juli
leerlingen klas 1 gebouw wielingen les volgens rooster
5 juli
Repetitieweek klas 2 mavo
6 juli
Vakoverstijgende veldwerkdag Rammekens HK1, HV1 en V1 (onder voorbehoud)
6 juli
Laatste lesdag voor H3, V3 en V4
6 juli
Tijdvak 3 GL/TL
6 juli
Aanvang CE tijdvak 3 ( 6 juli tot en 9 juli)
6 juli
Dagplanning stikstofpracticum
6 juli
Dagplanning stikstofpracticum voor de klassen H3A 11.15 - 12.05 uur, H3C en V4 12.05 - 12.55 uur , V3B en V3A 13.25 - 14.5 uur, H3B en V4 14.15 - 15.05 uur, H4 15.05 - 15.55 uur
6 juli
leerlingen klas 1 gebouw wielingen les volgens rooster
6 juli
Repetitieweek klas 2 mavo
7 juli
Eerste dag repetitieweek voor H3, V3 en V4 (volgens rooster)
7 juli
Laatste lesdag voor HK1, HV1, V1, H2 en V2 (volgens rooster)
7 juli
Tijdvak 3 GL/TL
7 juli
leerlingen mavo klas 1 en vmbo B klas 1 en 2 gebouw wielingen les volgens rooster
7 juli
Repetitieweek klas 2 mavo
8 juli
Eerste dag repetitieweek voor HK1, HV1, V1, H2 en V2 (volgens rooster)
8 juli
Tijdvak 3 GL/TL
8 juli
Repetitieweek klas 1 en 2 mavo en vmbo basis
8 juli
Herkansingen praktijk en theorievakken klas 3 mavo en vmbo basis
9 juli
Inleveren herkansingsformulieren voor 12.00 uur M3 en B3 periode 3
9 juli
Laatste dag SE Week 4 voor HV4 en V5
9 juli
Tijdvak 3 GL/TL
9 juli
Repetitieweek klas 1 en 2 mavo en vmbo basis
9 juli
Herkansingen praktijk en theorievakken klas 3 mavo en vmbo basis
12 juli
Eerste dag profielwerkstukweek H4 en V5 (12/7 tot en met16/7)
12 juli
Voor 12:00 uur invoeren cijfers klas 1 t/m 3 Wielingen
12 juli
Repetitieweek klas 1 en 2 mavo en vmbo basis
12 juli
Inhaaldag klas 3 mavo en vmbo b
13 juli
Herkansing M3 en B3 periode 3 1e en 2e uur
13 juli
Laatste dag repetitieweek voor HK1, HV1, V1, H2, V2, H3, V3 en V4
13 juli
Sportdag klas 1 en 2 mavo en vmbo b
13 juli
Inhaaldag klas 3 mavo en vmbo b
14 juli
Diploma uitreiking BB/KB/GL/TL tussen 14.30 en 20.00 uur
15 juli
Lesvrije dag t.b.v. overgangsvergaderingen Wielingen en Sardijn
15 juli
Uitslag examens tijdvak 3 BB/KB/GL/TL
16 juli
Mentordag en eendaagse schoolreis klas 1 en 2 Sardijn
16 juli
Schoolreis klassen 1 t/m 3 Wielingen
16 juli
Laatste dag profielwerkstukweek H4 en V5
16 juli
Mentordag, afsluiting schooljaar leerlingen
19 juli
Roostervrijedag
19 juli
Mentordag klas 1 t/m 3 Wielingen
19 juli
Alle leerlingen , dus ook examenleerlingen leveren boeken in bij de docent 19/7 tot en met 21/7 tijdstip volgt
20 juli
Diploma-uitreiking H5 KEB en V6 tijdstip volgt
20 juli
Inleveren boeken bij mentor klas 4 mavo en vmbo B( rooster volgt)
21 juli
Roostervrije dag
21 juli
Rapporten klas 1,2,3 mavo en vmbo b worden meegegeven bij inleveren boeken
21 juli
Diploma-uitreiking H5 DRS,FLP.DTA tijdstip volgt
21 juli
Inleveren boeken bij mentor klas 1, 2 en 3 mavo en vmbo B( rooster volgt)
22 juli
Roostervrije dag
23 juli
Roostervrije dag
23 juli
Rapportuitreiking 10.00 uur Sardijn
26 juli
Start Zomervakantie t/m vrijdag 3 september 2021