September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
30 september
Inhaaldag Cito 0-meting voor leerlingen die nog niet klaar zijn
1 oktober
Excursie naar Brussel voor H4, H5, V4 en V5 (Frans in het pakket)
2 oktober
Bezoek Scalda ZEP voor klas B4 v.a. het 4e uur
3 oktober
Profielwerkstukavond inloop 19.00 uur start om 19.30 uur
10 oktober
Clinicdag klas 4 leerlingen sport in Stafort
10 oktober
College Tour
14 oktober
Herfstvakantie, eerste dag schoolvrije week
18 oktober
Herfstvakantie, laatste dag schoolvrije week
21 oktober
Lesvrije dag Wielingen en Sardijn t.b.v. Onderwijsbezoekdag Speciaal Onderwijs en Reguliere Basisscholen
24 oktober
SE Week periode 4 M@VO 4
25 oktober
SE Week periode 4 M@VO 4
28 oktober
SE Week periode 4 M@VO 4
29 oktober
Facultatieve lesdag H5 en V6
29 oktober
SE Week periode 4 M@VO 4
30 oktober
Start SE-Week 1 voor H5 en V6 t/m 5 november
30 oktober
SE Week periode 4 M@VO 4
31 oktober
Highschool dag 1 (incl. presentaties voor ouders overdag)
31 oktober
Ochtend Excursie rioolwaterzuivering Ritthem leerlingen M3 nask-2
4 november
Start Highschool lessen periode 2
5 november
Bezoek gemeente Vlissingen leerlingen V4 start 13:30 - einde 15:30 uur
6 november
Informatieavond voor ouders en leerlingen H4 en V5 18:45-19:30 uur
7 november
Herkansingsformulier M@VO 4 + VMBO 4 voor 12.00 uur inleveren
7 november
Inleveren herkansingsformulier klas 4 Wielingen voor 12.00 uur
8 november
Aangepaste sporten en Fitness Clinic voor H3/V3 XLO-klassen deels in Sardijn en Sportschool GYM Factory Vlissingen
8 november
Week van de Mediawijsheid van 8 t/m 15 november
12 november
Dansvoorstelling + workshop Raps 'n Taps Andy Ninvalle voor de klassen B3 en M3 (onder voorbehoud)
14 november
Excursie naar Ieper voor leerlingen klas H3 en V3
14 november
Herkansing M@VO 4 + VMBO 4 periode 4
14 november
Franse Film "Dag van de Franse Taal" H4, V4, V5 Kloveniersdoelen Middelburg
19 november
BTZ-dag voor leerlingen B2A/B2B
21 november
Herkansingsformulier M@VO 3 + VMBO 3 voor 12.00 uur inleveren
21 november
BTZ-dag voor leerlingen M2A/M2B/M2C
26 november
Studiekeuzedag De Decaan H4 en V5 (i.s.m. Nehalennia)
26 november
Lesvrije dag t.b.v. de 1e rapportvergaderingen Sardijn en Wielingen
27 november
Alle ll uit H5 en V6 (natuurkunde) experimenteren met radioactieve stoffen
28 november
Herkansing M@VO 3 + VMBO 3 periode 1, 7e uur
29 november
Schoolfeest voor leerlingen 1e en 2e klassen in de aula van Sardijn van 19:30 - 23:00
4 december
Voorstelling Mindmix (voor alle 2e klassen)
4 december
Lesvrije middag voor @VMBO i.v.m. studiemiddag
10 december
Ouderavond klas 1 Gebouw Sardijn n.a.v. 1e rapport
10 december
Ouderavond klas 1 t/m 4 Gebouw Wielingen v.a. 16.00 uur
11 december
Ouderavond klas 2 t/m 6 n.a.v. 1e rapport v.a. 16.00 uur Gebouw Sardijn
11 december
Klein keuze vakdag CIOS Sportklas H/V 3
12 december
Open Podium Dansklas inloop 18:30 aanvang 19:00 uur aula Sardijn
12 december
Quincy Club een Engelstalige lezing over Californië voor alle V4 en V5 leerlingen aanvang 10.30 uur
13 december
Meet & Greet leerlingen H5 en V6-studenten 15:00 - 16:00 uur
13 december
Meet & Greet voor leerlingen H5/V6 van 15:00 uur tot 16:30 uur
17 december
Basketbalsportdag onderbouw Wielingen klas 2 de ochtend en klas 1 de middag
19 december
Basketbaltoernooi (volgens rooster) de klassen HK1, HV1 EN V1
20 december
Jaarafsluiting leerlingen klas 1 t/m 6 van 9.00 tot 12.00 uur Gebouw Sardijn
23 december
Kerstvakantie eerste dag
3 januari
Kerstvakantie laatste dag
9 januari
SE Week periode 5 M@VO 4
10 januari
SE Week periode 5 M@VO 4
11 januari
Voorronden Futsal v.a. 12.30 uur
13 januari
SE Week periode 5 M@VO 4
14 januari
SE Week periode 5 M@VO 4
15 januari
SE Week periode 5 M@VO 4
16 januari
Highschool dag (incl. Highschool avond)
20 januari
Start Highschool lessen periode 3
21 januari
Facultatieve lesdag H4, H5, V5 en V6
22 januari
Start SE Week ll voor H4, H5, V5 en V6 t/m 28-01-2020
22 januari
Herkansingsformulier M@VO 4 + VMBO 4 voor 12.00 uur inleveren
22 januari
Lesvrije middag voor @VMBO i.v.m. studiemiddag
23 januari
Voorlichtingsavond ouders en leerlingen groep 8 Basisscholen (1) 19.30 uur
29 januari
Voorlichtingsavond ouders en leerlingen groep 8 Basisscholen (2) 19.30 uur
29 januari
Herkansing @VMBO 4 periode 5 het 3e uur
30 januari
Herkansing M@VO 4 periode 5 het 4e en 5e uur
31 januari
Nationale Wiskunde dagen t/m 1 februari
31 januari
Eindactiviteit SOK H5/V6 vanaf het 4e uur
3 Februari
Profielwerkstukavond klas 4 pakket 3,4 en 5
5 Februari
Bezoek University College Roosevelt Middelburg klas VWO 3 van 9 tot 11.30 uur
12 Februari
Bezoek Tweede Kamer H4 en V4 (hele dag)
17 Februari
Open Huis Gebouw Wielingen 18.00 uur
18 Februari
Open Huis Gebouw Sardijn 18.00 uur
18 Februari
DNA-lab voor ll met Bio V5 van 10.00 tot 12.00 uur en V6 van 13.30 tot 15.30 uur
20 Februari
Profielkeuzeavond voor ouders en leerlingen klas H3 en V3 aanvang 19.00 uur
24 Februari
Eerste dag Voorjaarsvakantie
28 Februari
Laatste dag Voorjaarsvakantie
3 maart
Informatieavond reisweek Sardijn alle reizen
4 maart
SE Week periode 2 M@VO 3
5 maart
SE Week periode 2 M@VO 3
6 maart
SE Week periode 2 M@VO 3
9 maart
SE Week periode 2 M@VO 3
10 maart
SE Week periode 2 M@VO 3
11 maart
SE Week periode 6 M@VO 4
11 maart
Multisporttoernooi ochtend H3/V3
11 maart
Volleybal toernooi middag H4/V4/V5
13 maart
Herkansingsformulier M@VO 3 + @VMBO 3 voor 12.00 uur inleveren
13 maart
SE Week periode 6 M@VO 4
16 maart
Lesvrije dag Gebouw Sardijn en Wielingen i.v.m. 2e rapportvergaderingen
16 maart
Se Week periode 6 M@VO 4
17 maart
SE Week periode 6 M@VO 4
18 maart
SE Week periode 6 M@VO 4
18 maart
Studiemiddag Mediawijsheid leerlingen vanaf 13:30 uur lesvrij (onder voorbehoud)
19 maart
Herkansing M@VO 3 periode 2, 2e en 3e uur + @VMBO 3e uur
19 maart
Inhaaldag gemiste SE's/opdrachten etc M@VO 4 + @VMBO 4
20 maart
Vertrek Ski reis Sardijn 7.00 uur
20 maart
Herkansingsformulier M@VO 4 + @VMBO 4 voor 12.00 uur inleveren
20 maart
Inhaaldag gemiste SE's/opdrachten etc. M@VO 4 + @VMBO 4
23 maart
Reisweek HV4 en V5 t/m 27-03-2020
23 maart
Herkansing M@VO 4 + @VMBO 4 periode 6 het 4e en 5e uur
24 maart
Facultatieve lesdag H5 en V6
25 maart
Start SE Week lll H5 en V6 t/m 31-03-2020
26 maart
Highschool dag (incl. presentaties voor ouders) hele dag
28 maart
Terugkomst Ski reis Sardijn 9.00 uur
30 maart
Start Highschool lessen periode 4
30 maart
Regiofinale streetball/floorball voor de klassen 1 t/m 3 van Wielingen en Sardijn
31 maart
CSPE BBL/KBL/GL Dag 1
31 maart
Ouderavond klas 1 n.a.v. het 2e rapport v.a. 16.00 uur Gebouw Sardijn
1 april
CSPE BBL/KBL/GL Dag 2
1 april
Ouderavond klas 2 t/m 6 n.a.v. het 2e rapport Gebouw Sardijn v.a. 16.00 uur
2 april
CSPE BBL/KBL/GL Dag 3
2 april
Ouderavond klas 1 t/m 4 Wielingen n.a.v. het 2e rapport v.a. 16.00 uur
3 april
CSPE BBL/KBL/GL Dag 4
6 april
CSPE BBL/KBL/GL Dag 5
6 april
Start herkansingsweek H5 en V6 t/m 14/04/2020 hele dag
7 april
CSPE BBL/KBL/GL Dag 6
8 april
CSPE BBL/KBL/GL Dag 7
9 april
CSPE alleen GL dag 8
9 april
CSE BBL/KBL Dag 1
9 april
Excursie klas H4 en V4 van CKV en Maatschappijleer
10 april
Schoolvrije dag i.v.m.Goede Vrijdag
13 april
Schoolvrije dag i.v.m. 2e Paasdag
14 april
CSE BBL/KBL Dag 2
14 april
Excursie Rotterdam HK1A, HV1A, HV1B en HV1C de hele dag
15 april
CSE BBL/KBL Dag 3
16 april
CSE BBL/KBL Dag 4
16 april
Excursie Rotterdam V1A en V1B de hele dag
16 april
BBQ eindexamenkandidaten Sardijn 15.00 uur
17 april
CSE BBL/KBL Dag 5
20 april
Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020
1 mei
Laatste dag meivakantie
4 mei
Lesvrije dag t.b.v. een activiteitendag "75 jaar Slag om de Schelde" voor beide Gebouwen
5 mei
Schoolvrije dag i.v.m. Bevrijdingsdag
7 mei
CSE GL/TL Economie 13.30 - 15.30 uur
8 mei
CSE GL/TL Nederlands 13.30 - 15.30 uur
11 mei
CSE Gl/TL Geschiedenis 9.00 - 11.00 uur
12 mei
CSE GL/TL Wiskunde 13.30 - 15.30 uur
13 mei
CSE GL/TL Aardrijkskunde 9.00 - 11.00 uur
14 mei
CSE GL/TL Duits 9.00 - 11.00 uur en Nask 1 13.30 - 15.30 uur
15 mei
CSE GL/TL Biologie 13.30 - 15.30 uur
18 mei
CSE GL/TL Nask 13.30 - 15.30 uur
19 mei
CSE GL/TL Engels 13.30 - 15.30 uur
21 mei
Schoolvrije dag i.v.m. Hemelvaartsdag
22 mei
Schoolvrije dag i.v.m. Hemelvaartsweekend
1 Juni
Schoolvrije dag i.v.m. 2e Pinksterdag
4 Juni
Voorstelling Dansklas Arsenaal Theater aanvang 19:30 uur
5 Juni
Finales Olympic Moves de hele dag
5 Juni
Voorstelling Dansklas Arsenaal Theater aanvang 19:30 uur
11 Juni
Sport/LO 2 leerlingen klas M3 organiseren Basisschoolsportdagen de hele dag
12 Juni
Sport LO 2 leerlingen klas M3 organisren Basisschoolsportdagen de hele dag
15 Juni
Tijdvak 2 CSE BB-KB-GL-TL
16 Juni
Tijdvak 2 CSE GL - TL
16 Juni
Tijdvak 2 CSPE BB-KB-GL
17 Juni
Tijdvak CSE 2 GL-TL
17 Juni
Tijdvak 2 CSPE BB/KB/GL
18 Juni
SE Week periode 3 M@VO 3
18 Juni
Tijdvak 2 CSPE BB,KB en GL
18 Juni
Highschool avond Sardijn en Wielingen 19.00 uur
19 Juni
SE Week periode 3 M@VO 3
19 Juni
Tijdvak 2 CSPE BB,KB en GL
22 Juni
SE Week periode 3 M@VO 3
23 Juni
SE Week periode 3 M@VO 3
23 Juni
Laatste lesdag klas HV3 en V4
24 Juni
SE Week periode 3 M@VO 3
24 Juni
Laatste lesdag klas HK1, HV1, V1. H2 en V2 (volgens rooster)
24 Juni
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers en mentor 14.30 uur
25 Juni
Inhaaldag gemiste SE's/opdrachten B3/M3 overige leerlingen gewoon les
25 Juni
Repetitieweek klas 2
25 Juni
Eerste dag repetitieweek klas 1 en 2 Sardijn en Wielingen (volgens rooster)
26 Juni
Bekendmaking normering 2e tijdvak BB-KB-GL en TL
26 Juni
Voor 12.00 uur herkansingsformulier M@VO 3 + @VMBO 3 periode 3 inleveren
26 Juni
Inhaaldag gemiste SE's/opdrachten B3/M3 overige leerlingen gewoon les
26 Juni
Repetitieweek klas 2
26 Juni
Laatste dag SE Week IV (alleen voor H4 en V5) volgens rooster
26 Juni
Laatste dag tweede tijdvak Centraal Examen HAVO-VWO
29 Juni
Herkansing M@VO 3 + @VMBO 3 periode 3, 4e en 5e uur
29 Juni
Repetitieweek klas 2
29 Juni
Eerste dag Profielwerkstuk week H4 en V5 (hele dag)
29 Juni
Herkansing M@VO 3 en @VMBO 3 periode 3 het 4e en 5e uur
30 Juni
Repetitieweek klas 2
30 Juni
Laatste dag repetitieweek klas 1 en 2 Sardijn en Wielingen en V4 (volgens rooster)
1 juli
Diploma uitreiking @VMBO en M@VO inloop 18.30 uur Aanvang 19.00 uur