Bezoek aan Scheldehof

Eersteklassers mavo en basis hebben dinsdag een bezoek gebracht aan Scheldehof.
Ze hadden kaartjes gemaakt voor de bejaarden en die langs gebracht.
Ook hebben ze gespeeddate met mensen die daar werken; technische dienst, verzorgende en beweegagoog.