Intentieverklaring CSW en Mondia Scholengroep

De medewerkers, leerlingen, ouders, verzorgers en externe relaties zijn woensdag 5 juni op de hoogte gesteld van de intentieverklaring via onderstaand bericht. De regionale media heeft er ook aandacht aan besteed:

Berichten in de regionale media

Bekijk de uitzending op Zeeland Nu van Omroep Zeeland vanaf 4.02 min

PZC 

Bericht ouders, verzorgers en externe relaties

Geachte

Zoals u wellicht weet, is er al geruime tijd overleg tussen de CSW en de Mondia Scholengroep over het onderwijsaanbod op Walcheren. Het wordt namelijk de laatste jaren steeds complexer om de grote  variëteit aan onderwijs kwalitatief aan te kunnen blijven bieden. Om dit toch voor de lange termijn te kunnen garanderen, hebben de CSW en de Mondia Scholengroep besloten samen te gaan werken. Het doel van deze samenwerking is om voor alle leerlingen in de regio een thuisnabij, kwalitatief goed, toekomstbestendig en een zo breed mogelijk onderwijsaanbod – dat wil zeggen met behoud van alle huidige profielen en waar mogelijk met extra profielen – duurzaam te garanderen. Ook vinden wij het essentieel dat alle leerlingen zich thuis en veilig voelen op onze scholen, ongeacht afkomst, levensovertuiging of seksuele geaardheid.

Om dit voornemen formeel te bekrachtigen hebben wij een intentieverklaring opgesteld, waarin de CSW en de Mondia Scholengroep formeel vastleggen dat ze de intentie hebben om samen te gaan werken. In deze intentieverklaring staat ook dat voor beide bestuurders de inhoud van deze samenwerking belangrijker is dan de vorm. Dat wil zeggen: het onderwijs komt eerst en de vorm van de toekomstige organisatie komt daarna. In het vormgeven van onze samenwerking zijn onze gezamenlijke missie en visie leidend en gebaseerd op de kernwaarden van beide onderwijsorganisaties. In de afgelopen weken hebben zowel de GMR van Mondia als de MR van CSW hiermee ingestemd. Dit betekent dat de weg vrij is om dit ook aan de buitenwereld kenbaar te gaan maken.

Op woensdag 5 juni 2024 om 11.00 uur zullen beide bestuurders deze intentieverklaring in het bijzijn van de regionale pers ondertekenen. Tevens worden op die datum alle partijen die bij onze onderwijsorganisaties betrokken zijn, op de hoogte gebracht.

Bij het samenwerkingsproces worden we begeleid door een ervaren en deskundig adviesbureau en het proces zal zodanig worden vormgegeven dat ontwikkelingen regelmatig tussentijds worden gedeeld met ouders, leerlingen, medewerkers en medezeggenschapsraden, zodat een breed draagvlak gecreëerd wordt.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we met deze stap het brede onderwijsaanbod op Walcheren voor de lange termijn aan kunnen blijven bieden.

Met vriendelijke groet,

Christine Hylkema, Directeur-bestuurder a.i. CSW

Frank Neefs, Directeur-bestuurder Mondia Scholengroep