Onze school beoordeeld als uitstekende Topsporttalentschool

Op 10 juni jl. is het Scheldemond College door het landelijke Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport met een stevige delegatie gevisiteerd.

Op deze dag zijn zowel negen verschillende topsporttalent-leerlingen, als de ouders van onze talenten, het topsport-begeleidingsteam en de directie gehoord over verschillende aspecten en onderdelen van het keurmerk ‘Topsport Talentschool’.
De visitatiecommissie beoordeelde het Scheldemond College als een uitstekende Topsport Talentschool. Volgens de topsportcommissie heeft onze school haar topsportzaken zeer goed op orde. Mede hierdoor mogen we het keurmerk “Topsport Talentschool” voor de komende drie jaar weer vol trots uitdragen en verder uitbouwen.
Met de aandachtspunten en de tips van ouders, leerlingen en commissieleden hopen we ons topsportklimaat voor onze topsporttalenten te verbeteren en te versterken. Zo liggen er zeker uitdagingen en kansen in loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor topsporters en het curriculum voor topsporters.  Echter, de zorg rond de afname van topsporters in Zeeland door veranderingen in het topsportklimaat is ons niet ontgaan en verdient ook de nodige aandacht.  Dit is voor ons een extra motivatie om het komende jaar met deze punten aan de slag te gaan.
Uiteindelijk hebben we als doel onze talenten optimaal te ondersteunen om de best mogelijke combinatie van sporten, leren en presteren mogelijk te laten maken en ons als school hierin te profileren.
We willen dan ook de ouders en onze topsporters hartelijk bedanken voor hun medewerking en hun input.