Stichting, bestuur en toezicht

De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De scholengroep wil het goede van de drie locaties behouden en versterken. Tegelijk wil zij ervoor zorgen dat alle leerlingen zo veel mogelijk profiteren van de samenwerking. De volgende personen spelen daarbij een belangrijke rol.

Centraal Managementteam

De heer F. Neefs, Bestuurder Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, tevens rector van het Scheldemond College en Nehalennia SSG

Dhr. L.J.M. Heesters, directeur Scheldemond College

Dhr. H.J.M.G. Meijers, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg

Dhr. L. Debbaut, locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg

Dhr. E. Koopmans, hoofd bedrijfsvoering Mondia Scholengroep

Mevr. C.K. van Sighem-Minderhoud, managementassistente Mondia Scholengroep

Raad van Toezicht

Op het bestuur van de stichting wordt toegezien door een Raad van Toezicht, die bestaat uit de volgende leden:

•    Dhr. J. Dane, voorzitter
•    Mevr. M. van den Heuvel, lid, op voordracht van de medezeggenschapraad
•    Mevr. J. de Regt, lid, op voordacht van de medezeggenschapsraad
•    Dhr. D. de Rijke, lid
•    Dhr. G. C. Voet, lid
•    Mevr. J. van Woerkom – Bimmel, lid

Meer informatie over de Raad van Toezicht vindt u op de Mondia Scholengroep website.