Ouderraad

De ouderraad is er voor u. We zijn allemaal ouders die fungeren als aanspreekpunt voor school, maar vooral ook voor u. Zit u ergens mee, wat u binnen school niet kunt bespreken of heeft u juist een leuk idee waar de leerlingen mee geholpen kunnen zijn? We horen het graag van u. Wij komen meerdere keren per jaar samen samen met de leden van het management van onze school.
 
 We zijn betrokken bij:
* de open avonden;
* de diplomauitreikingen; 
* thema-avonden (om het jaar);
* de leerlingenraad;
* nieuwe attributen voor de leerlingen.
 
We zorgen ervoor dat uw ouderbijdrage besteed wordt aan belangrijke zaken voor de leerlingen. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in de Stichting Reisgelden waarin ouders kunnen sparen voor reizen die door school worden georganiseerd. We beheren ook een ‘lief en leed pot’ voor langdurig zieke leerlingen en zorgen jaarlijks voor een examenpresentje voor de geslaagde leerlingen. 
 
Wie zitten in de ouderraad?
  • Marina van Boekhout, penningmeester 
  • Jack Meulmeester, secretaris 
  • Julia Tramper 
 
Wil je ons komen versterken? Graag! Het is leuk om betrokken te zijn bij alles wat er op school gebeurt. We zijn allemaal bereikbaar via ouderraad@scheldemondcollege.nl of via school met de heer J.C. Schalkwijk.