Schoolplan - missie - onderwijsvisie

Het Scheldemond College is onderdeel van de Mondia Scholengroep. De missie en visie vormen het belangrijkste, gezamenlijke uitgangspunt van beleid binnen de Mondia Scholengroep. Ze laten kernachtig zien wat de scholengroep bindt. De leerling staat centraal! Verder is er de open houding naar de omgeving.

Schoolplan

Het schoolplan 2022 - 2026 van onze school beschrijft de toekomstvisie voor haar onderwijs en geeft richting aan de koers voor kwaliteit hoogwaardig onderwijs voor haar leerlingen. 

Bekijk het schoolplan

Missie

De Mondia Scholengroep biedt je als leerling volop mogelijkheden je met al je talenten actief en positief te ontwikkelen, binnen een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving, vanuit respect voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving.

Onderwijsvisie

De scholen binnen de Mondia Scholengroep zijn brede, openbare scholengemeenschappen, die enerzijds de leerlingen een breed onderwijsaanbod te bieden hebben. Anderzijds zijn de scholen en is iedere locatie zo georganiseerd, dat er zoveel mogelijk oog is voor iedere individuele leerling. Het gaat de scholen van de Mondia Scholengroep om onderwijs en zorg op maat.

Het Scheldemond College vindt het belangrijk dat leerlingen, vanuit hun eigen leerstijl, met verschillende onderwijsstijlen in aanraking komen. Zowel het klassikale leren als het zogenaamde ‘nieuwe leren’ zijn onmisbare schakels in het onderwijsproces. Het gaat om balans.