Centraal Managementteam

 • De heer drs. A.A.A. Hagt, Bestuurder Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, tevens  rector van het Scheldemond College en Nehalennia SSG
   
 • Mevr. M.A. Wagensveld-Heeren, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg
   
 • Dhr. E.J.A. Fagg, directeur Scheldemond College
   
 • Mevr. drs. M. van der Heijden, locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg (interim)
   
 • Dhr. A. Mondeel, hoofd bedrijfsvoering Mondia Scholengroep
   
 • Mevr. C.K. van Sighem-Minderhoud, managementassistente Mondia Scholengroep 

Raad van Toezicht

Op het bestuur van de stichting wordt toegezien door een Raad van Toezicht, die bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. J.A. Brandenbarg, voorzitter
 • Mevr. M. van den Heuvel, lid, op voordracht van de medezeggenschapraad 
 • Dhr. C.A.A.M. Verheijen, lid 
 • Mevr. J.J.M. Seijbel, lid
 • Dhr. F.T. Hiemstra, lid
 • Dhr. drs. J.S. Vrolijk, lid op voordracht van de medezeggenschapsraad 
 • Dhr. P. van Kampen, lid
 • Dhr. D. de Rijke, lid 
 • Mevr. J. de Regt, lid
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     

Bestanden Raad van Toezicht

Jaarverslag Raad van Toezicht Nevenfuncties RvT