Stichting, bestuur en toezicht

De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De scholengroep wil het goede van de drie locaties behouden en versterken. Tegelijk wil zij ervoor zorgen dat alle leerlingen zo veel mogelijk profiteren van de samenwerking. De volgende personen spelen daarbij een belangrijke rol.

Centraal Managementteam

 • De heer drs. A.A.A. Hagt, Bestuurder Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, tevens  rector van het Scheldemond College en Nehalennia SSG
   
 • Mevr. M.A. Wagensveld-Heeren, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg
   
 • Dhr. L.J.M. Heesters, directeur Scheldemond College
   
 • Dhr. L. Debbaut, locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg
   
 • Dhr. A. Mondeel, hoofd bedrijfsvoering Mondia Scholengroep
   
 • Mevr. C.K. van Sighem-Minderhoud, managementassistente Mondia Scholengroep 

Raad van Toezicht

Op het bestuur van de stichting wordt toegezien door een Raad van Toezicht, die bestaat uit de volgende leden:

•    Dhr. J.A. Brandenbarg, voorzitter
•    Mevr. M. van den Heuvel, lid, op voordracht van de medezeggenschapraad
•    Dhr. F.T. Hiemstra, lid 
•    Mevr. J. de Regt, lid
•    Dhr. D. de Rijke, lid 
•    Dhr. G.C. Voet, lid 
•    Dhr. drs. J.S. Vrolijk, lid op voordracht van de medezeggenschapsraad