Smartphonebeleid

De overheid heeft besloten om per 1 januari 2024 de smartphone op scholen te verbieden. We hebben een enquête uitgezet onder ouders, leerlingen en docenten. De resultaten van de enquête laten zien dat de meerderheid van de ouders en de docenten kiest voor een verbod van de smartphone. De leerlingen die hebben gestemd, willen de situatie zoals die nu is, handhaven. De smartphone verbieden we daarom in bepaalde delen van de school, maar niet in de gehele school.

Wij hanteren vanaf 1 januari 2024 de volgende regels:

  • De smartphone mag meegenomen worden naar school, maar moet worden opgeborgen in het kluisje.
  • Er komen in Wielingen en Sardijn gebruikzones, ofwel: de zogeheten phone zones. Hier mag de smartphone dus wel gebruikt worden. In beide gebouwen zijn dat de aula en de hal bij de receptie. Deze phone zones worden met stickers aangegeven.
  • Buiten het schoolgebouw mag de smartphone gewoon gebruikt worden.

De brief die 20 december naar alle ouders en verzorgers is verstuurd kan je hieronder downloaden.

Brief