sport

Wat is een Topsport Talentschool?

Een Topsport Talentschool is er voor sporttalenten die school en topsport zo goed mogelijk willen combineren. Als je een sporttalent bent, dan betekent sport alles voor jou. Je hebt er alles voor over om topprestaties te leveren. Maar natuurlijk heb je er ook alle belang bij om ook je schooldiploma te halen op een niveau dat bij jou past. Een Topsport Talentschool kan je daarbij helpen. Word je door je eigen bond erkend als talent en bezit je een zogenaamde topsportstatus? Dan kom je op het Scheldemond College in aanmerking voor de extra faciliteiten die wij kunnen bieden om sport en school zo goed mogelijk te combineren.

Wat doe je bij Topsport?

 • voetballen bij Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ)
 • turnen bij Turnschool Zeeland (TSZ)
 • tennissen bij Tennisorganisatie Zeeland (TOZ)
 • basketballen (BC Vlissingen)
 • korfballen
 • hockeyen
 • elke andere sport als je een LOOT-status hebt

LOOT staat voor Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Het is een stichting die nauw samenwerkt met het NOC*NSF. Kijk voor meer informatie op www.stichtingloot.nl.

Welke faciliteiten bieden wij jou?

 • een flexibel(er) lesrooster, dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden
 • vrijstelling van vakken voor zelfstudie en/of training
 • bijzonder verlof voor trainingen, trainingsstages en wedstrijden
 • mogelijkheid tot uitstel of verplaatsing van toetsen en/of schoolexamens
 • eventueel spreiding van het examen over twee jaar met behoud van de herkansingsregeling
 • persoonlijke begeleiding door een LOOT-begeleider
 • indien nodig hulp bij het inhalen van gemiste stof

Voor wie?

Deelname geldt voor alle leerlingen uit de eerste en de tweede klas. Heb je een LOOT-status, dan geldt het voor alle klassen. De genoemde clubs of trainers van die clubs bepalen op basis van selectie of je aan Topsport mag deelnemen.

Topsportboekje

Sportboekje

Keurmerk LOOT handboek

Handboek Keurmerk LOOT

Topsportcoördinator

Bronner

Topsportcoördinator

M.J. Bronner, Topsport/LOOT coördinator

m.bronner@mondia.nl