Musical groot succes

Vorige week zijn de eerste klassen havo-kansklas, havo-vwo en vwo op vakoverstijgende excursie naar Fort Rammekes.