Gezonde school

Het Scheldemond College heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee van de gezonde keuze, de makkelijkste keuze. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep ministens één betere keuze

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine ministens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod en voor het aanbod in de automaten. De betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

 

 

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes;
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes;
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

 

Fysieke en sociale omgeving

Het Scheldemond College richt de schoolomgeving zo in dat het gezond eten en drinken stimuleert. Naast het faciliteren van De Gezonde Schoolkantine bieden we een hygiënisch watertappunt (buiten de toiletruimte) waar leerlingen eenvoudig zelf water kunnen tappen.

 

 

Signaleren

Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij het ZAT (zorg advies team) aangewezen. Jaarlijks wordt er nagegaan hoe het staat met de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen. Signalering wordt besproken in het zorgteam en de ouders/verzorgers worden betrokken in dit proces. Ook worden de leerlingen en ouders/verzorgers aan het begin van elk schooljaar op de hoogte gebracht bij wie ze terecht kunnen met vragen of hulp rondom voedingsgewoonten en gewicht. Dit gebeurt via de website.

 

 

Beleid

Het Scheldemond College voert een actief beleid rond gezonde voeding wat jaarlijks wordt geëvalueerd; de laatste evaluatie is van 2018. De coördinatie van het thema voeding ligt bij de directie. Wij beschrijven in de schoolgids wat wij doen om een gezond aanbod in de schoolkantine te garanderen en wat we doen op gebied van educatie en signalering.

 

De school handhaaft het beleid rondom gezonde voeding doormiddel van medewerkers die (in de pauze) toezicht houdt/houden op het gedrag van de leerlingen rondom voeding en spreken de leerlingen hier zo nodig op aan.

 

 

Medewerkers

Onze docenten en staf stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld betreft gezond eten en drinken. (Er worden zelden ongezonde producten meegenomen/genuttigd door medewerkers in de school). We streven naar een gezond en duurzaam aanbod voor alle bijeenkomsten, zoals schoolfeesten en vergaderingen op onze school.

Nieuwe medewerkers worden ingelicht over het voedingsbeleid op school.

De docenten/directie/kantinebeheerders zijn actief betrokken bij het aanbod in de kantine.

 

 

Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers maken we attent op onze gezonde schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. We vragen ouders/verzorgers vanuit de thuissituatie ook aandacht te hebben hiervoor.

 

 

Leerlingen

Leerlingen worden doormiddel van voeding in de lessen uitgedaagd om mee te denken over een gezonder aanbod in de kantine en een gezonde leefstijl. Onze leerlingen in de leerlingenraad beslissen mee over de eetomgeving binnen de school. De leerlingenraad is betrokken bij het aanbod in de kantine doormiddel van enquêtes met betrekking tot de kantine.