Wat verandert als uw kind 18 jaar wordt?

1. DigiD aanvragen (als uw kind die nog niet heeft). https://www.digid.nl/aanvragen-en-activeren/

2. Zorgverzekering afsluiten. Een 18 jarige hoort niet meer bij de gezinsverzekering. Een basisverzekering is verplicht vanaf 18 jaar. Dit is het verplichte onderdeel van een zorgverzekering en kost rond de € 135,- per maand. Als is er geen verzekering wordt afgesloten, is uw kind niet verzekerd.

3. Zorgtoeslag aanvragen. Dit is €123 per maand als uw kind niet meer dan €26.500 bijverdient op jaarbasis. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

4. Bankzaken regelen. De bank zet de gratis jongerenrekening van uw kind om in een ‘gewone’ betaalrekening als deze 18 wordt. Hier betaalt uw kind maandelijks kosten voor. Als ouder heeft u geen inzicht meer in de bankrekening als uw kind 18 jaar is geworden. Wel kan uw kind u machtigen.

5. Tegemoetkoming scholieren aanvragen. Als uw kind als 18 jarige nog op de middelbare school zit dan vervangt deze tegemoetkoming de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Deze twee tegemoetkomingen komen bij u te vervallen als uw kind 18 is. https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/aanvragen.jsp

6. Tegemoetkoming studiefinanciering en OV kaart aanvragen. Wij verwijzen u daarvoor naar onze vorige nieuwsbrief van 11 april waarin alles stap voor stap is uitgelegd. https://digidingen-desk.nl/studiefinanciering/

7. Tijdig inschrijven voor een vervolgopleiding. Neemt uw kind een tussenjaar? Dan is het handig om te weten dat uw kind vòòr 1 mei 2025 zich moet aanmelden voor een HBO of WO opleiding. Voor numerus fixus opleidingen is dit al voor 15 januari 2025. https://duo.nl/particulier/inschrijven-bij-school-of-universiteit.jsp   https://www.studiekeuze123.nl/selectie/numerus-fixus

8. Belasting terugvragen als uw kind een bijbaantje heeft. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/jongeren/jongeren https://digidingen-desk.nl/bijbaan/

9. Inschrijven voor een sociale huurwoning / woonruimte / kamer. In sommige situaties kan je huurtoeslag aanvragen. https://www.wijzeringeldzaken.nl/18-worden/op-jezelf-wonen/ https://www.18ennu.nl/wat-kost-op-jezelf-wonen/

https://www.18ennu.nl/huurtoeslag-aanvragen/