Leerlingen geven naschoolse bewegingsles op basisscholen

Bewegen, dat is leuk én gezond. Veel en gevarieerd bewegen is voor kinderen en jongeren van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid en een goede ontwikkeling. Jongeren bewegen steeds minder terwijl het zo belangrijk is. Leerlingen van het Scheldemond College geven in samenwerking met Buurtteams Vlissingen naschoolse bewegingslessen op basisscholen.  Sinds oktober op het Kroonjuweel in Oost-Souburg en al een aantal jaren aan leerlingen van de Combinatie in Vlissingen.

Leerlingen van de basisscholen kunnen na schooltijd gratis een uurtje sporten in de gymzaal van de school, zeggen Jaimy van Bloppoel en Kim Witvliet, docenten Bewegingsonderwijs van het  Scheldemond College; Wij begeleiden onze  sportleerlingen in het hele proces van lesgeven aan een groep. Tevens waarborgen wij de kwaliteit en de veiligheid van de naschoolse sportactiviteiten. Wij zijn hier de eindverantwoordelijken in, maar laten wel zoveel mogelijk onze eigen leerlingen hun sportles geven aan de basisschoolleerlingen.

Grote groepen leerlingen komen elke week naar de bewegingsles waar ze verschillende sportieve activiteiten ondernemen.

Said Bouzambou, sociaal werker Buurtteams Vlissingen:  ‘Maar ook kinderen uit de wijk die niet op de Combinatie of Kroonjuweel zitten zijn meer dan welkom. De activiteiten die gegeven worden zijn bijvoorbeeld gekoppeld aan het thema ‘’samenwerken’’. Zo zijn de kinderen niet alleen in beweging wat natuurlijk heel gezond is. Ze ontwikkelen op deze manier ook andere aspecten wat ze nodig hebben in hun sociaal leven.

De positieve ontwikkeling die ze zien bij jongeren is dat ze door dit soort projecten minder snel thuis zitten achter hun iPad of PlayStation. Hierdoor gaan hun schoolprestaties ook omhoog wijst onderzoek uit.’

Het is gezond en gezellig voor de leerlingen van de basisschool, maar ook zeker voor de leerlingen van het Scheldemond College zegt Felix van der Meer, teamleider van het Scheldemond College: ‘onze bovenbouw vmbo-leerlingen met sport in het examenpakket geven in toolbeurt de bewegingsles. Ze leren hoe ze een les moeten voorbereiden, de opdracht duidelijk uitleggen en alle kinderen te betrekken. Deze vaardigheden leren ze ook door les te geven aan de ‘eigen’ klasgenoten, maar deze wijze is veel efficiënter en daarnaast ook veel leuker. Wanneer je sporten zelf leuk vindt en andere kinderen enthousiast kunt maken dan word je daar blij van en motiveert het je om door te gaan’.

Bewegen is gezond voor je maar al op jonge leeftijd dragen sport en bewegen ook bij aan de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen. Spelenderwijs bewegen en sporten biedt een positief sociaal klimaat waarin kinderen sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Denk aan zelfdiscipline, persoonlijke verantwoordelijkheid, communiceren en samenwerken met anderen. Ook ontwikkelen kinderen doormiddel van bewegen prosociale vaardigheden zoals ‘op je beurt wachten¨. In deze praktijksituaties leren kinderen zo omgaan met de gevoelens en mening(en) van anderen.