Onderzoek naar rouw bij kinderen

Heeft u zoon/dochter minimaal 6 maanden geleden een dierbare verloren? Wilt u dan de vraag, over een onderzoek naar rouw bij kinderen, van drie universiteiten doornemen.

Er is een een meerjarig onderzoek van de Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen gestart, naar de emotionele gevolgen voor kinderen en jongeren die een dierbare zijn verloren. Het doel van het onderzoek is het in kaart te brengen van de gevoelens en gedachten die kinderen en jongeren na een verlies kunnen hebben. Hierdoor kunnen we bijdragen aan het bieden van passende hulp voor kinderen en jongeren die moeite hebben om hun leven weer op te pakken. Het onderzoek wordt ondersteund door Fonds Slachtofferhulp. 

“Veel kinderen en jongeren maken het verlies van een dierbare mee. Dit is een hele ingrijpende gebeurtenis voor het hele gezin. Gelukkig kunnen de meeste kinderen hun leven na een verlies op een gegeven moment weer oppakken. Voor sommige kinderen kan het echter lastig zijn om na een tijd weer door te gaan met hun leven. Zij kunnen hierdoor problemen krijgen die hun leven thuis, op school of daarbuiten voor lange tijd lastig maken. Er is nog niet veel bekend over wat deze kinderen nodig hebben om hun leven weer op te pakken na een verlies. Daardoor is er voor kinderen die vastlopen na een verlies nog geen passende hulp beschikbaar. TrafVic Kids is een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente dat zich richt op kinderen en jongeren die een verlies hebben meegemaakt. Het doel van het onderzoek is het signaleren van de heftige emotionele gevolgen van het verlies die het dagelijks leven van een kind of jongere lastig kunnen maken. Dit helpt om passende hulp te kunnen bieden aan de jeugdigen die daar behoefte aan hebben.

Is uw kind minimaal 6 maanden geleden een dierbare verloren? Mogen de onderzoekers van TrafVic Kids uw kind dan interviewen, om zo meer te weten te komen over zijn of haar ervaring met het verlies? Ook wanneer het goed gaat met uw kind zijn we benieuwd naar zijn of haar ervaring. Meedoen kan voor kinderen van 8 tot en met 18 jaar door het beantwoorden van vragen in een online interview (voor kinderen en jongeren) en in een online vragenlijst (voor ouders en verzorgers). Zo komen we meer te weten over wat uw kind of andere kinderen en jongeren helpt. Meer informatie is te vinden op www.trafvickids.nl. Aanmelden voor het onderzoek kan ook via deze website.”