Overstap van PO naar VO verbeteren

In samenwerking met de Archipelscholen zijn meerdere docenten van onze school bezig om de overstap van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs te verbeteren door middel van de volgende professionele leergemeenschappen (plg)

Reken-wiskundeonderwijs

We kijken bij elkaar op school, bezoeken lessen, bespreken welke zaken opvallen en waar winst te behalen is, zodat leerlingen de overstap als minder groot ervaren. De eerste uitwisselingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Het doel is volgend schooljaar met concrete aanbevelingen te komen, waar beide typen onderwijs mee vooruit kunnen.

Leergemeenschap Taalonderwijs

Op basis van vooraf geformuleerde onderzoeksvragen wordt in samenwerking met Archipelscholen gewerkt aan verbetering van het taalonderwijs ten behoeve van de kinderen op onze scholen. De PLG heeft regelmatig bijeenkomsten gehouden waarbij vertegenwoordigers van Archipel Scholen en de Mondia Scholengroep aanwezig waren. In deze bijeenkomsten hebben we nauw samengewerkt met docenten Nederlands, leerkrachten en taalcoördinatoren. In januari, februari en maart hebben we ook elkaars lessen bezocht. De volgende stap is om te kijken wat we van elkaar kunnen leren en gebruiken, zodat we ons onderwijs kunnen verbeteren.

Burgerschap

Vanuit onze visie dat we onze leerlingen zo goed als mogelijk in de wereld willen brengen, is onder andere het curriculum-burgerschap bij de Archipelscholen en op het Scheldemond College beschreven en geborgd aan de hand van leerdoelen, leerinhouden, werkvormen en toetsing (zie ook aspecten van de ‘roos van Leary’). Met deze eenduidigheid qua vorm en inhouden is een ononderbroken leerlijn-burgerschap een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. Op dit moment wordt een aantal enquêtes uitgezet om te bepalen waar onze school in het ontwikkelproces staat.