Ziekmelding

Ziekmelding

Is uw kind ziek, dan verzoeken wij u dit te melden bij onze absentenregistratie. Wanneer uw zoon of dochter weer beter is, meldt u dit ook bij hen.

Ziekmelding M@VO/@VMBO, de heer J. van Dam

Gebouw Wielingen: 0118-486 892

Ziekmelding HAVO/VWO, mevr. S.A. van Drongelen-de Leeuwen

Gebouw Sardijn: 0118-486 884

Voor ziekmelding bij schoolexamens (SE’s), verzoeken wij u het ziekmeldingsformulier te gebruiken.

 

corona beslisboom

Corona 
Wilt u bij gezondheidsklachten van uw zoon/dochter zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk uw kind thuishouden en bij ons ziekmelden? 

Het RIVM adviseert iedereen zich te laten testen op het coronavirus bij (milde) klachten als verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak. U kunt uw zoon of dochter aanmelden voor een test op het coronavirus via de website Rijksoverheid.nl/coronatest 

We hebben een brief ontvangen van de GGD Zeeland met daarin alle informatie over het coronabeleid. De brief kunt u lezen op de nieuwspagina op onze website 

Wij geven op dit moment geen online lessen. Lessen van docenten die in quarantaine zitten proberen we online te geven mits organiseerbaar.     
Het huiswerk wordt geplaatst in SOM. Heeft uw zoon of dochter vragen over de lesstof dan is de docent altijd bereikbaar via de ELO of e-mail. 
Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met de mentor.