Ziekmelding

Ziekmelding

Is uw kind ziek, dan verzoeken wij u dit te melden bij onze absentenregistratie. Wanneer uw zoon of dochter weer beter is, meldt u dit ook bij hen.

Ziekmelding vmbo-mavo, de heer J. van Dam

Gebouw Wielingen: 0118-486 892

Ziekmelding havo-vwo, mevr. S.A. van Drongelen-de Leeuwen

Gebouw Sardijn: 0118-486 884

Voor ziekmelding bij schoolexamens (SE’s), verzoeken wij u het ziekmeldingsformulier te gebruiken.